Jak rizikový je nákup pyrotechniky.

10.11.2014 08:44

V pátek 7.11.2014 vyšel v příloze Hospodářských novin článek "Čeští zákazníci neznají rizika nákupu spotřebního zboží". Článek se obecně věnuje vývoji rizik na trhu se spotřebním zbožím dle vnímání koncového spotřebitele  a tomu jaká je skutečnost dle systému RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), což je rychlý výstražný systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcí nepotravinářského charakteru. Tento systém zajišťuje rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU a evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují používání a prodeji nebezpečných výrobků nebo je omezují. 

Proč zde o tom píšu? 

Největším paradoxem je , že podle výzkumu koncoví zákazníci považují pyrotechniku za nejnebezpečnější výrobky, zatím co dle statistik systému RAPEX je tomu přesně naopak. Viz přiložená tabulka.
Zpět