Vyjádření k požáru ke Zlíně, který měly způsobit lampiony štěstí.

18.02.2011 11:21

Zmíněný požár 13.2. ve Zlíně pravděpodobně způsobily lampiony štěstí. Ihned se strhla obrovská vlna debat,zda tyto balonky zakázat a jak je zase něco z Číny špatné. Asi nikdo se ale nezamyslel nad tím, co bylo opravdovou příčinou tohoto požáru. Jak jistě víte, lampion se nikdy nevypustí sám. Takže největší chybou a zároveň příčinou zde byl zcela jistě lidský faktor. Každý lampion by měl být opatřen českým návodem a ten by si měl člověk vypouštějící lampion nejdříve přečíst nehledě na to, že se jedná třeba o hromadné vypouštění. Samozřejmě vinu nese také organizátor hromadného vypouštění, pokud dovolil akci uskutečnit ve větru silnějším, než cca 2m/s. Dalším, neméně podstatným faktem může být kvalita lampionů. Dle shlednutých dokumentů k tomuto požáru není vyloučeno, že se jednalo o nekvalitní lampiony. Dnes je na trhu spousta dovozců a kvalita lampionů a jejich hořáků je opravdu rozdílná. Proto se nemusíme od pouštění lampionů plně distancovat a zatracovat je, ale je lepší zboží kupovat u známých a prověřených prodejců, přesvědčit se, zda obsahují český návod a držet se jeho pokyny. Poměrně slušně vypovídajícím faktorem o kvalitě lampionů je také CE certifikát.

Zpět